PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐIỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TVTH-00014 Sách - Thư viện & thiết bị giáo dục - Chuyên đề Tập IV/2019Nguyễn Ngọc MỹSách giáo dục thư viện và trường học Trong kho
TVTH-00013 Sách - Thư viện & thiết bị giáo dục - Chuyên đề Tập III/2019Nguyễn Ngọc MỹSách giáo dục thư viện và trường học Trong kho
KHGD-00039 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 22-10/2019Trần Công PhongTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00038 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 21-9/2019Trần Công PhongTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00037 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 20-8/2019Trần Công PhongTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00036 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 19-7/2019Trần Công PhongTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00035 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 18-6/2019Trần Công PhongTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00034 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 17-5/2019Trần Công PhongTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
TBGD-00045 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 208-Kỳ 1-tháng 1-2020Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00044 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 206-Kỳ 1-tháng 12-2019Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00043 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 204-Kỳ 1-tháng 11-2019Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00042 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 202-Kỳ 1-tháng 10-2019Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00041 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 200-Kỳ 1-tháng 9-2019Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00040 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 198-Kỳ 1-tháng 8-2019Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00039 Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 196-Kỳ 1-tháng 7-2019Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
12345678910...