PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐIỀN
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN THỦ CÔNG 1 - XÉ DÁN QUẢ CAM- LƯƠNG MAI T10/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]
2 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN TNX&XH 1 - CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG- HOÀNG HƯỜNG T10/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]
3 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN TIẾNG VIỆT 2 - TẬP CHÉP BÍM TÓC ĐUÔI SAM- TRẦN NHUNG T9/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]
4 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN TN&XH 1 - LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM- LƯƠNG MAI T9/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]
5 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN TN&XH 1 - CƠ THỂ CHÚNG TA - LÊ HOA T9/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]
6 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN TN&XH 1 - GIA ĐÌNH EM - VŨ THOAN T9/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]
7 GIÁO ÁN POWERPOINT MÔN TOÁN 1 - PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 - HOÀNG HƯỜNG T9/2019 Vũ Thị Phương [HyperLink19]